Wystawa Solidarność to Sztuka


W piwnicy, pracowni rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego, mieściła się drukarnia solidarnościowego podziemia, zapraszamy do obejrzenia wystawy jej poświęconej.

Jak wyglądała podziemna drukarnia Solidarności?

Zaprezentowane zostaną oryginalne przedmioty związane z funkcjonowaniem drukarni oraz proces tworzenia wydawnictw drugoobiegowych. Wyeksponowane będą także znaki wydawnicze oraz swoista estetyka bibuły, nierozłącznie związane także z dostępnymi technikami powielania.

Co w niej drukowano?

Wyeksponowane zostaną oryginalne druki powielane w drukarni, zarówno periodyki, jak i druki ulotne oraz literatura polska i światowa z peerelowskiego indeksu.

Co za to groziło?

Wprowadzenie do obiegu druków nielegalnych spotykało się z represjami ze strony władz, z internowaniem włącznie w okresie stanu wojennego. Stąd też drukarnia była dobrze zakonspirowana i ukryta, o czym także traktować będzie część wystawy. Nie bez znaczenia była w tym kontekście AK-owska przeszłość i doświadczenie konspiracyjne właściciela piwnicy - Zbigniewa Maleszewskiego.

O fenomenie wydawnictw drugiego obiegu w Polsce.

Choć nie zawsze były to nielegalne wydawnictwa to jednak drugi obieg funkcjonuje w Polsce od wieku XIV. Dopiero czasy cenzury zrównały wydawnictwa nielegalne z wystąpieniami przeciw reżimowi, a w obawie przed represjami sprowadzono wydawnictwa do zakonspirowanego podziemia.Organizatorzy:
Fundacja Rzeźby im. Zbigniewa Maleszewskiego
Twórcza 10

Patronat:
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Partnerzy wystawy:
Ośrodek KARTA
Fundacja Hereditas
Fundacja Art Transfer
Akademia Znajomych / Friends' Academy

GODZINY OTWARCIA
Wtorek: 17.00 – 20.00
Środa: 17.00 – 20.00
Czwartek: 17.00 – 20.00
Piątek: 18.00 – 22.00
Sobota: 15.00 – 22.00

Cena biletu - 10 zł

Oprowadzenia odbywa się o pełnych godzinach

Rezerwacje indywidualne i grupowe pod adresem e-mail: biuro@fundacjarzezby.pl oraz pod nr telefonu 511 765 973
DARCZYŃCY